Εξτρα χαράτσι για 250.000 ασφαλισμένους! Πόση εισφορά θα πληρώσουν για παράλληλη απασχόληση!

48

– Απαγορευτική η δεύτερη δουλειά ακόμα και αν κάποιος είναι ασφαλισμένος θα πληρώσει διπλή εισφορά
– Τι θα γίνει με όσους έχουν κάποια εισοδήματα από αγροτική απασχόληση
– Διαβάστε αναλυτικά παραδείγματα

Ακριβά θα πληρώσουν τη δεύτερη δουλειά ακόμα και αν είναι ασφαλισμένοι τουλάχιστον 250.000 νέοι ασφαλισμένοι (μετά το 1993) που έχουν διπλή απασχόληση και εξαιρούνταν από τις διπλές εισφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την παράλληλη ασφάλιση, όσοι είναι μισθωτοί και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ταυτοχρόνως αυτοαπασχολούνται δεν εξαιρούνται από την ασφάλιση για τη δεύτερη εργασία και θα πρέπει να πληρώνουν εισφορά σε κάθε τμήμα του εισοδήματός τους, όπως δηλώνεται στην Εφορία. Η επιβάρυνση ξεκινά από 26,95% για το δεύτερο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και μπορεί να φτάσει μέχρι και 37,95% αν κάποιος έχει εισφορές για επικούριση και εφάπαξ.

Σύμφωνα με το Εθνος, κίνδυνος υπάρχει για τους μισθωτούς -στον ιδιωτικό τομέα ή στο Δημόσιο- και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν αγροτικό εισόδημα στην Εφορία, αλλά εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΓΑ, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν εισφορές και για το εισόδημα αυτό. Για την τελευταία κατηγορία αναμένονται διευκρινίσεις για τις καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Σε αυτή την «γκρίζα ζώνη» βρίσκονται 500.000-600.000 μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα από κτήματα στο χωριό.

Κερδισμένοι, αντίθετα, είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από την 1/1/1993), καθώς πλήρωναν για το ελεύθερο επάγγελμα εισφορές με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και αν είχαν ζημίες ή πολύ μικρό κέρδος. Τώρα θα πληρώσουν μόνο σε αυτό που κερδίζουν, όσο μικρό ποσό και αν είναι, ενώ αν έχουν ζημίες ή μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώσουν καθόλου (αρκεί να έχουν μισθό από δεύτερη δραστηριότητα 586 ευρώ).

Η μηνιαία βάση υπολογισμού είναι το άθροισμα του εισοδήματος με προτεραιότητα στη μισθωτή εργασία. Στον μισθό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους. Αν δεν υπάρχει μισθωτή εργασία, τότε λαμβάνεται με προτεραιότητα το μεγαλύτερο εισόδημα (βασική πηγή βιοπορισμού). Κατώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος ορίζονται τα 586 ευρώ. Ισχύει και για νέους επιστήμονες (κάτω 5ετίας) που αυτοαπασχολούνται και είναι ταυτόχρονα μισθωτοί κάτω των 25 (μισθός 510 ευρώ).

Τι ισχύσει με το πλαφόν

Το κατώτατο πλαφόν των 586 ευρώ, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που κάποιος εργάζεται ως μισθωτός με μερική απασχόληση, ενώ παράλληλα αυτοαπασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση και για να μετριαστεί η επιβάρυνση, το κατώτατο όριο για το ελεύθερο επάγγελμα διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές μερικής απασχόλησης. Το ευνοϊκό κατώτατο όριο των 410 ευρώ ισχύει μόνο όταν εμπλέκεται και αγροτικό εισόδημα στην εξίσωση.

Αν ο μισθός ή το μεγαλύτερο εισόδημα ξεπερνά τα 5.860 τον μήνα, τότε δεν εμπλέκεται στον υπολογισμό η δεύτερη απασχόληση. Αν το άθροισμα όλων των εισοδημάτων υπολείπεται των 586 ευρώ το μήνα, εισφοροδοτείται ο μισθός στο ύψος του και προστίθενται εισφορές ελεύθερου επαγγελματία για το ποσό που υπολείπεται του κατώτατου ορίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εισφορές υπολογίζονται στο ύψος του πραγματικού εισοδήματος.

Τι ισχύει για τους μισθωτούς και τους επαγγελματίες

Οι εισφορές για το εισόδημα που αφορά το ελεύθερο επάγγελμα υπολογίζονται γενικώς (ισχύουν εξαιρέσεις για νέους επιστήμονες και αγρότες) με ασφάλιστρο 26,95% για σύνταξη και υγεία (συν 7% για όσους έχουν επικούριση, συν 4% για πρόνοια – εφάπαξ) με βάση το εισόδημα του 2015 (και ακολούθως του 2016). Οι εισφορές για τον μισθό είναι 9,22% (ασφαλισμένος) και 17,88% (εργοδότης) στον τρέχοντα μισθό (ως ίσχυε). Οι εκπαιδευτές σε ΙΕΚ και ΚΕΚ παύουν να πληρώνουν 10% επί του μεικτού μισθού τους υπέρ ΑΚΑΓΕ αν είναι παραλλήλως απασχολούμενοι (ασφαλίζονταν στο Δημόσιο ή τον ΟΑΕΕ) και θα πληρώνουν εισφορές μισθωτού για τον μισθό από το ΙΕΚ – ΚΕΚ.

Για παράδειγμα:

• Νέος ασφαλισμένος (από 1/1/1993) παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Βάσει του προγενέστερου καθεστώτος υπαγόταν στην ασφάλιση ενός φορέα (ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ) και κατέβαλλε μία εισφορά. Από 1/1/2017 έχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς μισθωτού επί του μισθού και ελεύθερου επαγγελματία επί του μηνιαίου εισοδήματος.

• Μισθωτός με μισθό 510 ευρώ (πλήρης απασχόληση κάτω των 25) και ζημία από ελεύθερο επάγγελμα (το 2015) πληρώνει εισφορά μισθωτού (9,22%) για τα 510 ευρώ και εισφορά 26,95% επί €76 (586-510).

• Μισθωτός με μερική απασχόληση που εισπράττει €200 τον μήνα και εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα €100 τον μήνα. Πληρώνει εισφορά μισθωτού (9,22%) για τα 200 ευρώ και για το ελεύθερο επάγγελμα εισφορά επί 386 ευρώ (586-200 ευρώ).

• Ασφαλισμένος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (πρ. ΟΑΕΕ) και έχει αγροτική δραστηριότητα (υποχρέωση ασφάλισης σε πρ. ΟΓΑ). Εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Από 1/1/2017 πληρώνει:
α) Ως ελεύθερος επαγγελματίας (26,95%) για το εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα. Για €4.000 τον μήνα 1.078 ευρώ.
β) Ως αγρότης λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας. Αν εισπράττει €3.000 τον μήνα θα πληρώσει μέχρι του ανωτάτου ορίου (επειδή πληρώνει ήδη για τα 4.000), δηλαδή αγροτικές εισφορές για τα 1.860 ευρώ (€5.860,80 – €4.000,00).

πηγη: ETHNOS.GR

Αν σας άρεσε το άρθρο , κάντε Like στη σελίδα μας

http://focusmusic.gr/images/music%20main%20.jpg