Μπλοκάκια: Η εγκύκλιος για το… μηνιαίο χαράτσι σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

46

Η καμπάνα των ασφαλιστικών εισφορών χτυπάει δυνατά για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενος, δικηγόρους, εργαζόμενους στον κλάδο υγείας, μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών και μετόχων που έχουν πάνω από 3% καθώς και διαχειριστών ΙΚΕ.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος με την οποία υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές με το νέο σύστημα. Βασικός κανόνας είναι ότι αυτό υπολογίζεται στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος του τελευταίου έτους που έχουν εκκαθαριστεί οι φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή για φέτος θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του έτους 2015.

Το ποσό που προκύπτει διαιρείται δια 12 και υπολογίζεται η μηναία καταβολή. Αργότερα και όταν θα εκκαθαριστούν οι δηλώσεις του 2016, θα ληφθεί υπόψη το νέο φορολογητέο εισόδημα και εφόσον υπάρχουν διαφορές θα γίνει συμψηφισμός μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Στις περιπτώσεις ζημιώνμηδενικού εισοδήματος ή πολύ μικρού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαία βάση υπολογισμού, ο κατώτατος βασικός μισθός του άγαμου μισθωτού πάνω από 25 έτη ο οποίος είναι 586,08€.

Αυτό είναι το κατώτατο ποσό των εισφορών και δεν πληρώνει κανένας χαμηλότερα παρά μόνον στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος και αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Στα ίδια εισοδήματα υπολογίζονται ακόμη εισφορά 6,95% υπέρ της υγείας, καθώς και εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ για την ανεργία.

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται ακόμα:
– Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες κατά την πρώτη πενταετία πληρώνομαι χαμηλότερες εισφορές οι οποίες αυξάνονται κλιμακωτά με το χρόνο και αρχίζουν από το 14% και φτάνουν στο 20% στο τέλος της πενταετίας.
– Η εισφορά που πληρώνουν οι δικηγόροι για το γραμμάτιο προείσπραξης το οποίο ανέρχεται στο 20% της αξίας του γραμματίου και αφαιρείται από το ποσό που προκύπτει με το φορολογητέο εισόδημα.
– Τα ποσά που πληρώνουν οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της δραστηριότητας.
– Το ποσοστό της εισφοράς των ασφαλισμένων που έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και ασκούν δραστηριότητα.
– Οι μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις για διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων.
– Τα ανώτατα και κατώτατα εισοδήματα επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές και τα οποία είναι 70.329,60 ευρώ (για εισοδήματα πάνω από αυτό το ποσό δεν εισπράττονται πρόσθετες εισφορές) και 7.033 ευρώ αντιστοίχως.

Αν σας άρεσε το άρθρο , κάντε Like στη σελίδα μας

http://focusmusic.gr/images/music%20main%20.jpg