Αγιασμός για τη νέα χρονιά στο Kέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες του δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’

20

Αγιασμός για τη νέα χρονιά στο Kέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες του δήμου Αχαρνών ”ΑΡΩΓΗ” που τα τελευταία χρόνια επιτελεί με αμείωτο ρυθμό σημαντικό έργο για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες

Δείτε το ρεπορτάζ: