Άλλος χτυπάει , άλλος πονάει και άλλος γελάει….

93