Αποκλειστικα: «Ε.Ο.Π.Υ.Υ : από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση».

66

Η εισήγηση του Κυριάκου Σουλιώτη Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Επιστημονική Συνάντηση “E.Ο.Π.Υ.Υ: Από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η εισήγηση παρουσιάζει τις διαστάσεις της κρίσης στην ασφάλιση υγείας, όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.