Αποκλειστικα: «Ε.Ο.Π.Υ.Υ : από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση».

62

Η ομιλία του Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας και κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννη Κυριόπουλου, στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «Ε.Ο.Π.Υ.Υ : από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση». Δείτε το πρώτο και δεύτερο μέρος της ομιλίας του στην οποία μεταξύ των άλλων τόνισε ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι σχέσεις με τις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να εισαχθούν τεχνικές και μέθοδοι αναζήτησης και επίτευξης της αποδοτικότητας και να διευρυνθεί και σταθεροποιηθεί η χρηματοδοτική βάση του οργανισμού.