Αστεία και Παράξενα: ¨Τα πλοκάμια¨ των δυτών.

67

Τα καλαμάρια υπερφυσικού μεγέθους ζουν και σε λίμνες… ή μήπως όχι?