Αστεία και Παράξενα: Θαύμα της τεχνολογίας.

116

Όταν ένας υπολογιστής μπορεί να κοιμίσει ένα μωρό.