Διαπροσωπικά

106

Παιδί και Ψυχολογία, σε αυτό το επεισόδιο αναλύουμε πως η σειρά γέννησης των παιδιών επηρεάζει την ψυχολογία μας αλλά και αναλύουμε σε βάθος της ενδοσχολική βία και πως μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε