Διαπροσωπικά

92

H απιστία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέρνα προβλήματα των διαπροσωπικών σχέσεων. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην απιστία και πως μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε;