Διαπροσωπικά

112

Η μετάβαση από την οικογένεια στο σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη του παιδιού όπου αν δεν γίνει σωστά μπορεί να αναπτυχθεί η σχολική φοβία. Ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ χρήσιμο να μάθουν οι γονείς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το αναγνωρίσουν και να το αντιμετωπίσουν.