Διαπροσωπικά – Αναλύοντας την Νοητική καθυστέρηση

93

Διαπροσωπικά: Σήμερα αναλύουμε τη Νοητική ανεπάρκεια και καθυστέρηση. Ποιοι οι μύθοι και τα πιστεύω που δυσκολεύουν την αντιμετώπιση της; Πως την αντιμετωπίζουμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να βγούμε από σημαντικά αδιέξοδα στο οικογενειακό περιβάλλον.