Διαπροσωπικά – Αντιμετωπίζοντας τις διαφωνίες στις σχέσεις

57

Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε  τις διαφωνίες στις σχέσεις μας όταν διαφωνούμε’ . Πως μπορούμε να σταματήσουμε τις εντάσεις? Επίσης τι λένε οι τελευταίες έρευνες για τις ακραίες δίαιτες?