Διαπροσωπικά – Επιπλοκές και προβλήματα νέων σχέσεων

95

Πόσες φορές δεν έχουμε ξεκινήσει μία νέα σχέση που πιστεύουμε ότι είναι σπουδαία και έχει προοπτικές για να καταλήξουμε τελικά απογοητευμένοι. Σήμερα σας εξηγούμε τους λόγους για να μπορέσετε να καταλάβετε πως μια σχέση είναι πράγματι πετυχημένη.