Διαπροσωπικά – Γιατί οι διακοπές είναι σημαντικές;

90

Γιατί οι διακοπές είναι σημαντικό κομμάτι για τον καθένα μας;; Πως επηρεάζεται η αποδοτικότητα της εγκεφαλικής μας λειτουργίας από το στρες της καθημερινότητας και τις πολλαπλές υποχρεώσεις; Τι λύσεις υπάρχουν για να μειώσουμε το καθημερινό στρες;