Διαπροσωπικά – H Σεξουαλικότητα των γυναικών

107

Η γυναικεία σεξουαλικότητα αντιμετωπίζεται από την Ελληνική κοινωνία ως Ταμπού. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσει κάποιος για τα σεξουαλικά προβλήματα ενός άνδρα ενώ η γυναικεία σεξουαλικότητα αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως άβατο!  Ποιες είναι οι σεξουαλικές διαταραχές των γυναικών και πως αντιμετωπίζονται;