Διαπροσωπικά – H Συναισθηματική νοημοσύνη

93

Για πολύ καιρό μας ενδιέφερε στο κόσμο η ανάπτυξη του IQ σταδιακά ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα πολύ πιο ενδιαφέρον κομμάτι νοημοσύνης αυτή του συναισθήματος. Που μας βοηθάει και πως μπορούμε να την αναπτύξουμε καλύτερα;