Διαπροσωπικά – Η αναπτυξιακή πλευρά της μοναξιάς!

96

Ποια είναι τα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την μοναχική συμπεριφορά σε ένα άτομο. Πως η αναπτυξιακή ψυχολογία μπορεί να μας επηρεάσει και να μας καθορίσει την συμπεριφορά μας;