Διαπροσωπικά – Μαθησιακές δυσκολίες : Μύθοι και αντιμετώπιση

95

Στην Ελλάδα η χρήση των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της δυσλεξίας είναι πολύ συχνή με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές παρανοήσεις. Μαζί με τον Αχιλλέα Δαλαμάγκα (Αναπτυξιακό ψυχολόγο) αναλύουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τη πραγματική φύση των μαθησιακών δυσκολιών και πως τις αντιμετωπίζουμε;