Διαπροσωπικά – Τα όνειρα στο ψυχικό μας κόσμο

92

 Τα όνειρα είναι η γλώσσα του υποσυνειδήτου μας, βοηθούν στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινές και πιεστικές καταστάσεις και συνθήκες. Πως μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και τι σημαίνουν;