Διαπροσωπικά – Το άγχος και η σεξουαλικότητα του άνδρα

89

Πως τα προβλήματα της καθημερινότητας οδηγούν τον άνδρα σε έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης και ολοκλήρωσης; Με ποιον τρόπο μπορούν οι άνδρες να βρουν λύση στα καθημερινά τους προβλήματα; Πως θα πρέπει να αντιδρά η γυναίκα στις σεξουαλικές δυσκολίες του συντρόφους της;