Διαπροσωπικά – Υποσυνείδητο και άνθρωπος

65

Οι Άνθρωποι περνάμε κρίσεις και διάφορες ψυχολογικές μεταμορφώσεις. Πως εξηγούνται και πως μπορούμε να τις διαχειριστούμε