Εν Δήμω Αχαρνών. Αποχετευτικό σύστημα στον Κόκκινο Μύλο: Οι τελευταίες εξελίξεις!

119

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αντώνης Γάκης και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Κουτσολέλος και Εύη Παντελιά, συζητούν για το μείζων θέμα της αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο.