Εν Δήμω Αχαρνών. Συζήτηση για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και το κυκλοφοριακό

81

Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και το κυκλοφοριακό παρουσιάζονται σε μία από κοινού συζήτηση των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων. Οι κ.κ. Δημήτρης Κωνσταντινίδη, Φρέντυ Στάμος, Βαγγέλης Ζάχαρης και Ιάσων Καπλάνης καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα δύο αυτά ζητήματα.