Εν Δήμω Αχαρνών. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το δήμο Αχαρνών

73

Τα επιμέρους αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Focus Web TV, παρουσιάζονται στην εκπομπή εν Δήμω Αχαρνών. Τι απαντούν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στα αποτελέσματα; Ποιο είναι επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή μας σύμφωνα με τα όσα δείχνει η δημοσκόπηση; Οι απαντήσεις στο Εν δήμω Αχαρνών αυτής της εβδομάδας.