Εν Δήμω Αλίμου

100

Καλεσμένος ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου, κ. Ανδρέας Κονδίλης, μας μιλάει για τον συνδυασμό του, στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου και μας ενημερώνει  ενδελεχώς, για τα προβλήματα και τις λύσεις,  της περιοχής του.