Εν Δήμω Αθήνας. Οι υποψήφιοι με τον Γιάννη Σγουρό και την Ρένα Δούρου, μας ανοίγουν την καρδιά τους……

147

Οι υποψήφιοι, Πέτρος Φιλίππου και Γιώργος Τόκας από τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου και οι Χάρης Δαμάσκος και Δέσποινα Αφεντούλη απο τον συνδυασμό του Γιάννη Σγουρού, καταθέτουν τις αντίθετες απόψεις τους….