Εν Δήμω Αθήνας. Κοινή παραδοχή το πρόβλημα καθαριότητας

68

Ανεξάρτητα από τις κοινές θέσεις όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, άλλος λίγο άλλος πολύ παραδέχτηκαν ότι η Αθήνα απέχει από το να θεωρείτε καθαρή πόλη. Η θεραπεία του προβλήματος αντιμετωπίστηκε με ποικίλες προτάσεις άλλοτε εφικτές και άλλοτε ανέφικτες.