Εν Δήμω Πειραιά με τον Ιωσήφ Βουράκη

89

Στο Εν Δήμω Πειραιά μιλάει για όλους και για όλα ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Ιωσήφ Βουράκης.