Εν Δήμω Πειραιά

97

Καλεσμένοι οι, κ. Αναστάσιος Κάρλες Πρόεδρος Οικον. Επιτ. Περιφ. Ένωσης Δήμων Αττικής και κ. Γεώργιος Πατμίου-Κατακουζινός Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Περάματος, μας μιλούν για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου και μας ενημερώνουν  ενδελεχώς, για τα προβλήματα και τις λύσεις,  της περιοχής τους.