Έντυπο Ε3: Πώς πρέπει να υποβάλουν οι σύζυγοι τη φορολογική δήλωση

74

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα ζευγάρια με το έντυπο Ε1, η φορολογική δήλωση Ε3, για τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπει είσοδο στο σύστημα με ξεχωριστούς κωδικούς

Ο/η σύζυγος που επιθυμεί να υποβάλλει το Ε3, εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελματίας – επιτηδευματίας, θα πρέπει να εισέλθει στο Taxisnet με τους δικούς του/της κωδικούς, και όχι με τα στοιχεία του υπόχρεου συζύγου.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν το Ε3 του/της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, ο/η σύζυγος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση.

Πρώτα το Ε3 και μετά το Ε1

Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, το Ε3 -όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του- θα πρέπει να κατατίθεται πριν από την οριστική υποβολή του εντύπου Ε1 για τη φορολογία εισοδήματος -ακόμη κι αν είναι μηδενικό.

Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί.
Οταν, ωστόσο, οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3.

Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει ηλεκτρονικά τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση.

Η διαδικασία της υποβολής του Ε3

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εμφανίζονται προ- συμπληρωμένα:

η Δ.Ο.Υ. υποβολής
η διαχειριστική περίοδος
η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προ-συμπληρώνονται αντίστοιχα τρία (3) πεδία, με την:

Ημερομηνία πρώτης έναρξης

Ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2018)
ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2018
Τα προ-συμπληρωμένα στοιχεία στη φορολογική δήλωση Ε3 τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Πως γίνεται η αλλαγή του ΚΑΔ

Σε περίπτωση που στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με νέο ΚΑΔ εμφανίζεται μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα, όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με το νέο ΚΑΔ.

Επισημαίνεται, ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.