ΕΟΠΥΥ: «Λαβράκια» έβγαλε ο έλεγχος σε φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα

282

 Δηλώνουν συνταγές φαρμάκων που δεν εκτελούνται! 

Το νέο σύστημα που χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι για να ελέγχουν τα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση  σχετικού εγγράφου στη Διαύγεια, έβγαλε «λαβράκια» καθώς αν και υπάρχει μεγάλος αριθμός δηλωμένων συνταγών φαρμάκων, φαίνεται ότι αυτές δεν εκτελούνται!

Η διασταύρωση των στοιχείων με το νέο σύστημα βασίζεται σε τελείως νέα λογική.   Συνυπολογίζεται η κατηγορία της σύμβασης που έχει ο κάθε χώρος υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ, τα οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται στη σύμβαση και το πλήθος των συνταγών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επίσης  αναγράφονται αναλυτικώς πόσα σκευάσματα δίνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν μόνιμη αγωγή καθώς και το κόστος που αναφέρεται σε αυτήν από τον πρώτο έως τον τρίτο ιατρό.

Οι πρώτες εφαρμογές έδειξαν ότι από τα 10.937 ιδιωτικά φαρμακεία που λειτουργούν στη χώρα, ελέγχθηκαν 427 για το διάστημα που αφορούσε το α’ εξάμηνο του 2018, με έμφαση στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα. Από αυτά, στα 33 φαρμακεία εντοπίστηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσά της συγκεντρωτικής κατάστασης ανά ημέρα, γεγονός που συνεπάγεται αξιοσημείωτη αύξηση της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.  Επίσης αναφέρεται και αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των συνταγών που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.