Επιχειρείν. Επίσημη Πιστοποίηση Moodle – MCCC

109

Ο Γιάννης Αράπογλου, Δ/νων Σύμβουλος και Ιδρυτής της WIDE Services μιλάει για το MCCC, τον μόνο επίσημα αναγνωρισμένο τρόπο πιστοποίησης από την εταιρεία-δημιουργό του Moodle, Moodle Pty Ltd και τον κύκλο μαθημάτων που ξεκινά την Τρίτη 19 Μαρτίου