Επιχειρείν Οικοδομώντας το αύριο – Το επιχειρείν στην Αρχιτεκτονική

67

Πόσο μπορεί να επηρρεάσει τη ζωή μας ένα οικοδόμημα; Ποιά η σχέση της αρχιτεκτονικής με την καινοτομία, την παγκοσμιοποίηση αλλά και την πολιτισμική μας κληρονομιά; Το Επιχειρείν συναντά ένα νέο φιλόδοξο αρχιτέκτονα και μια καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής με διεθνή παρουσία και συζητάμε για τις προκλήσεις και τις προοπτικές μιας τέχνης με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα.