Επιχειρείν με τον Δημήτρη Μπουραντά

88

Ο καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξηγεί στο Επιχειρείν το θέμα της ηγεσίας σε δύσκολους καιρούς για τις επιχειρήσεις, τη διαφορά Ηγέτη και Ηγεμόνα αλλά και τι μας διδάσκει η ιστορία για την ηγεσία των Ελλήνων