Επιχειρείν με τον Σωτήρη Συρμακέζη

88

Ο Γενικός Διευθυντής της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς συζητά για τις πρωτοποριακές εφαρμογές mobile banking και εξηγεί τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία για τους χρήστες των εφαρμογών smartphones και tablets σε σχέση με το απλό internet banking