Επιχειρείν. Πώς οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

75

Ο Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας του γραφείου της Ευρωπαικής Επιτροπής στην Αθήνα κύριος Άρης Περουλάκης, εξηγεί στο Επιχειρείν, με ποιο τρόπο οι ιδέες των Ελλήνων πολιτών μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.yourideasforeurope.eu/ , πώς πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι μηχανισμοί της Εσωτερικής Αγοράς πάνω σε θέματα θέσεων εργασίας, κοινωνικών δικαιωμάτων, τράπεζών και ηλεκτρονικό εμπόριο.