Επιχειρείν Το πρώτο διαδικτυακό νηπιαγωγείο στον κόσμο

102

Δημιούργησε η Ελληνίδα Τίνα Μιναρετζή, προσφέροντας πλήθος
δυνατοτήτων σε γονείς και παιδικούς σταθμούς. Η ιδρύτρια του
kidogarten.com εξηγεί στο Επιχειρείν την ισχυρή παρουσία και τη
στρατηγική της επιχείρησης για την είσοδο του νηπιαγωγείου και των
ηλεκτρονικών παραμυθιών στο Apple Store εξασφαλίζοντας χιλιάδες
πελάτες απ’ όλο τον κόσμο.