Επίδομα θέρμανσης: Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις – Δείτε αναλυτικά

54

Το υπουργείο Οικονομικών έκανε πράξη την δέσμευση του πρωθυπουργού και έτσι το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί εφέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και παράλληλα θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Οι αλλαγές

Μία από τις πλέον ουσιώδεις αλλαγές σχετίζεται με το ύψος του επιδόματος και την αποσύνδεσή του από την επιφάνεια του ακινήτου. Μέχρι πέρυσι ένα νοικοκυριό για εισπράξει το σύνολο του επιδόματος θα έπρεπε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που δεν θα χρειάζεται να συμβεί εφέτος.

Για να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα αρκεί να πραγματοποιήσουν αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του επιδόματος. «Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του ανωτέρω ύψους.

Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα» υποστηρίζουν από το υπουργείο Οικονομικών.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαφοροποιημένες διαδικασίας, είναι πολλά νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ρευστότητα για να αγοράσουν πετρέλαιο, να μπορέσουν να το κάνουν.

Μία ακόμη ουσιώδης διαφορά είναι πως τελειώνει ο τραγέλαφος που ήθελε ένα νοικοκυριό να λαμβάνει το ίδιο ποσό ανεξάρτητα από το πόσα μέλη υπάρχουν στην οικογένεια.

Έτσι λοιπόν:

  • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά θα εισπράττει 250 ευρώ στις ορεινές περιοχές της α’ ζώνης, και 200 ευρώ στις μη ορεινές. Θα εισπράττει 180 ευρώ στις ορεινές περιοχές της β’ ζώνης και 144 ευρώ στις μη ορεινές. Θα εισπράττει 110 ευρώ στις ορεινές περιοχές της γ’ ζώνης και 88 ευρώ στις μη ορεινές. Και τέλος θα παίρνει 80 ευρώ στις ορεινές περιοχές της Δ’ ζώνης και 64 ευρώ στις μη ορεινές.

Για κάθε παιδί, θα υπάρχει προσαύξηση 10% επί του αρχικού ποσού επιδόματος που αναφέρθηκε. Έτσι:

Στις ορεινές περιοχές της Α’ ζώνης θα δίδονται 275 ευρώ με ένα παιδί, 300 ευρώ με δύο παιδιά, 325 ευρώ με τρία παιδιά και 350 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές της Α’ ζώνης θα δίνονται 220 ευρώ με ένα παιδί, 240 ευρώ με δύο παιδιά, 260 ευρώ με τρία παιδιά και 280 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω.

-Στις ορεινές περιοχές της Β’ ζώνης, θα δίδονται 198 ευρώ με ένα παιδί, 216 ευρώ με δύο παιδιά, 234 ευρώ με τρία παιδιά και 252 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές της β’ ζώνης, θα δίδονται 158 ευρώ με ένα παιδί, 173 ευρώ με δύο παιδιά, 187 ευρώ με τρία παιδιά και 202 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω.

-Στις ορεινές περιοχές της γ’ ζώνης θα δίδονται 121 ευρώ με ένα παιδί, 132 ευρώ με δύο παιδιά, 143 ευρώ με τρία παιδιά και 154 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές, το επίδομα θα ξεκινά από τα 97 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και θα προστίθενται επιπλέον 9 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τέσσερα.

-Στην Δ’ ζώνη, τέλος, το επίδομα στις ορεινές περιοχές θα ξεκινά από τα 88 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, και θα προσαυξάνεται με 8 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον. Για τις μη ορεινές περιοχές, η προσαύξηση θα είναι 6,4 ευρώ για κάθε παιδί κάτι που σημαίνει ότι με ένα παιδί θα δίδονται 70 ευρώ, με δύο παιδιά 77 ευρώ με τρία παιδιά 83 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 90 ευρώ.

Για όλα αυτά τα ποσά που αναφέρθηκαν, απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να αγοραστεί πετρέλαιο διπλάσιας αξίας. Να σημειωθεί ότι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

Το επίδομα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στη σχετική εφαρμογή του TAXIS, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος αναμένεται να ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και αναμενόταν ισόποσο ποσό να δοθεί το 2020.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

  1. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι. Δηλαδή, δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης εξακολουθούν να είναι:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Εξαιρέσεις

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη. Επίσης αποκλείονται από το επίδομα όσοι δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

  1. Το βασικό ποσό του επιδόματος εξακολουθεί να ανέρχεται σε 0,16 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.
  2. Το επίδομα θα  χορηγείται και φέτος σε κάθε άγαμο δικαιούχο για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας του και σε κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια για τα πρώτα 100τ.μ. της κύριας κατοικίας. Αν π.χ. η κύρια κατοικία ενός αγάμου δικαιούχου έχει επιφάνεια 100 τ.μ. το επίδομα που θα λάβει θα υπολογιστεί με βάση το ανώτατο όριο επιφανείας των 80 τ.μ.
  3. Το ποσό του επιδόματος όπως θα υπολογίζεται με βάση τα παραπάνω κριτήρια και όρια θα προσαυξάνεται πλέον κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που βαρύνει τον δικαιούχο.
  4. Φέτος για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί Δήμοι της Α’ Ζώνης, που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί μέχρι τώρα.
  5. Επίσης, οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: newsit.gr