Εργαζόμενοι σε δήμους θα πάρουν ως 4.000 ευρώ αναδρομικά και αφορολόγητα

145

Οι εργαζόμενοι σε δήμους θα πάρουν αναδρομικά τις παροχές σε είδος που στερούνται από το 2012 ως το 2016. Τα χρήματα αυτά θα είναι αφορολόγητα και υπολογίζονται σε 800 ευρώ για κάθε χρόνο. Έτσι οι εργαζόμενοι στους δήμους δικαιούνται ως και 4.000 έκαστος.
Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2017 θα δοθούν τμηματικά και σε 36 έως δόσεις.

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά

Αναδρομικά δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι προβλέπεται να λαμβάνουν γάλα και μέσα ατομικής προστασίας καθώς απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως στην καθαριότητα, στα κοιμητήρια στην αποχέτευση, στα αρδευτικά δίκτυα, σε βιολογικούς καθαρισμούς κλπ.