Φορολογικές δηλώσεις: Αλλαγές σε τεκμήρια, e-αποδείξεις και δαπάνες ανακαίνισης

37

Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές που θα περιλαμβάνονται στα φετινά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν και επτά νέους κωδικούς τους οποίους και θα κληθούν να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων

Η βασική αιτία για τις αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις είναι η πανδημία, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν παρεμβάσεις από την πολιτεία σε αρκετά ζητήματα, μεταξύ των οποίων ο υπολογισμός των τεκμηρίων, αλλά και των e-αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι.

Αναφορικά με τον χρόνο που θα ανοίξει η πλατφόρμα, αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Φορολογικές δηλώσεις: Οι αλλαγές

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές στα φορολογικά έντυπα αφορούν:

Τεκμήρια:

Στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 που αφορά στα πληροφοριακά στοιχεία προστίθεται ερώτημα εάν ο φορολογούμενος δικαιούται απαλλαγή από τα τεκμήρια. Σημειώνεται ότι με απόφαση της κυβέρνησης απενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον όμως σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

Προϋπόθεση δηλαδή είναι να μην τους έχουν πιάσει τα τεκμήρια σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη. Πιο συγκεκριμένα απαλλάσσονται πλήρως από τα τεκμήρια οι εξής κατηγορίες:

  1. Όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη

2. Όσοι έκλεισαν με κρατική εντολή ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

3. Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.

4. Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε διαστήματος εντός του 2020

5. Όσοι  εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020

6. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19.

Φορολογούμενοι 60 ετών και άνω:

Οι φορολογούμενοι αυτοί εξαιρούνται από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Δαπάνες ανακαινίσεις:

Προστίθεται νέος κωδικός  στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες για την αναβάθμιση των κτιρίων.  Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Επενδυτικοί Άγγελοι: 

Προστίθεται νέος κωδικός στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους». Ο νόμος ορίσει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

Μετοχές: 

Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 για τα stock options.

Ηλεκτρικά οχήματα:

Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

Φορολογική κατοικία:

Προστίθεται νέος κωδικός στο Ε1 για τους συνταξιούχους που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και θα φορολογηθούν με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος τους.