Φορολογικές δηλώσεις 2019: Οι παγίδες των τεκμηρίων και το αφορολόγητο

64

Αρκετές είναι και φέτος οι παγίδες που πρέπει να αποφύγουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στη δικαιολόγηση των τεκμηρίων αλλά και μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες στην ορθή εμφάνιση των αποδείξεων με πλαστικό χρήμα, προκειμένου και το χτίσιμο του αφορολογήτου να πετύχουν και να μην κινδυνεύσουν με πέναλτι φόρου 22% επί των λιγότερων αποδείξεων.

Πριν από την υποβολή της δήλωσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία που αφορούν τους ίδιους ή και τους/τις συζύγους τους, όπως είναι ο ΑΜΚΑ, η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email), ο αριθμός ταυτότητας.

Αν ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από ενοίκια ή είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να συμπληρώσει όπως κάθε χρόνο τα έντυπα Ε2 και Ε3, όπου ειδικά για εφέτος προβλέπονται εκτεταμένες διασταυρώσεις μετά τη διαπίστωση ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων εμφανίζουν εισπράξεις από μισθώματα πολύ χαμηλότερα από αυτά που αναγράφονται στα συμβόλαια ή αν πρόκειται για επαγγελματίες εμφανίζουν πλασματικές δαπάνες προκειμένου να μειώσουν τα καθαρά τους κέρδη και κατ’ επέκταση τον φόρο που τους αναλογεί.

Τελευταία προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου, ενώ η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 3 διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου και τις επόμενες δύο στα τέλη Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου

Περισσότεροι από 1.900.000 φορολογούμενοι πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων κατά την υποβολή των περσινών φορολογικών δηλώσεων και ο ίδιος αριθμός αναμένεται να προκύψει και φέτος.

Αυτό σημαίνει ότι φορολογούνται επί πλασματικών εισοδημάτων και όχι επί των πραγματικών, καθώς η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν ξεπερνά τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν ανάλωση κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών μπορούν να καλύψουν το ύψος των τεκμηρίων που ξεπερνά το πραγματικό εισόδημα προκειμένου να μην προκύψει επιπλέον φόρος.

Για το κτίσιμο του αφορολογήτου θα πρέπει μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες να εμφανίσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές το 10% του εισοδήματός τους αν αυτό δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ το ποσοστό των αποδείξεων ανεβαίνει στο 15%, ενώ για υψηλότερα εισοδήματα διαμορφώνεται στο 20%.

Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν, αλλά το ίδιο θα πράξουν και όσοι τούς φιλοξενούν, ενώ για πρώτη φορά οι σύζυγοι που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση θα λάβουν χωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: cnn.gr