Φωτιά με έναν νεκρό κοντά στο στρατόπεδο Καποτά

411