Γιώργος Βλάχος – Η πρόταση μου

103

Ο Γιώργος Βλάχος απαντά γιατι ο πολίτης να επιλέξει την Νέα Δημοκρατία