Γιώργος Βλάχος – Η πρόταση μου

96

Ο Γιώργος Βλάχος απαντά γιατι ο πολίτης να επιλέξει την Νέα Δημοκρατία