Η Κατερίνα Μπατζελή για την ανάπτυξη στην Φθιώτιδα

59

Η Κατερίνα Μπατζελή παρουσιάζει το τρίπτυχο Τουρισμός- Ενέργεια- Νερό για την ανάπτυξη στη Φθιώτιδα