Η Κατερίνα Μπατζελή για την διαφάνεια και τους θεσμούς

69

Κατερίνα Μπατζελή … Η άρση της βουλευτικής ασυλίας θα πρέπει να γίνει άμεσα στην επόμενη Βουλή. Γιατί όλοι μας λογοδοτούμε στον ελληνικό λαό…