Είναι Θέμα Υγείας. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

76

Μύθος ή πραγματικότητα; Γνωρίστε μαζί  μας, μια εναλλακτική ιατρική, η οποία έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο κριτικής, από τον ιατρικό ή μη κόσμο