Κατασκευή-Real Estate-Ενέργεια.Φάκελος: Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη.

89

Ηλεκτροπαραγωγή, δίκτυα, βιομηχανία και κατασκευές είναι οι 4 βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης που έρχεται και οι εκπρόσωποι των επίσημων φορέων, της πολιτικής και της βιομηχανίας δίνουν την δική τους εκτίμηση για τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι προοπτικές για ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, τις επενδύσεις αναβάθμισης ενεργειακών δικτύων αλλά και ο νέος επενδυτικός νόμος , η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών.