Κατασκευή – Real Estate – Ενέργεια. Γ. Ρεβύθης: Η πορεία της κτηματαγοράς και οι συμβουλές προς ιδιοκτήτες και αγοραστές

177

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά/ενοικίαση, τα επαγγελματικά ακίνητα, οι ξένοι επενδυτές, η πορεία του τουριστικού real estate και τα μυστικά πώλησης, αγοράς και ενοικίασης ακινήτων στην Ελλάδα της κρίσης.