Κατασκευή – Real Estate – Ενέργεια. Kτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης από το 2021 και νέο χαράτσι

67

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης με βάση τη σχετική οδηγία της ΕΕ, το νέο χαράτσι και τα χρηματοδοτικά κίνητρα για την προσαρμογή των καταναλωτών. Η θέση του τεχνικού κόσμου και της αγοράς δομικών υλικών και οι πρωτοβουλίες των φορέων